Stichting Sun

Draai uw telefoon om de website te bekijken

Missie Novadic Kentron

Novadic Kentron zet hun verslavingsdeskundigheid optimaal in voor een Gezonder, Veiliger en Socialer Brabant. De Missie van Novadic Kentron is Samen Nieuwe Kansen Creëren. Deze missie geeft aan dat zij daarbij nadrukkelijk samenwerken zowel intern en extern. De kernwaarden – Toonaangevend en Fijn Behandeld – lopen als een rode draad door alles wat Novadic Kentron doet. Ze willen dat iedereen die bij Novadic Kentron betrokken is, zich fijn behandeld voelt. Novadic werkt Brabantbreed en met partners in heel Nederland

Novadic-Kentron wordt gevormd door professionele medewerkers die rollen vervullen als ambassadeurs, ondernemers, samenwerkers en ketenpartners. Novadic Kentron steunt daarmee cliënten bij hun herstel. Zij sluiten aan bij de vraag; nemen niet over, maar voegen toe. Indien nodig nemen ze de regie. 

Herstelondersteunende zorg bij Novadic Kentron

Herstelondersteunende zorg richt zich op de kracht van de cliënt, op empowerment en op wat de cliënt wel kan. Daarmee benadrukt Novadic Kentron dat de cliënt de regie over zijn leven heeft en ook over zijn zorg. De behandelaar neemt zo weinig mogelijk over van de cliënt; hoe meer de cliënt zelf doet aan zijn herstel, hoe meer zijn eigenwaarde groeit. Novadic-Kentron ziet ervaringsdeskundigheid en informele zorg als belangrijke aanvullingen op de professionele zorg.