Stichting Sun

Draai uw telefoon om de website te bekijken

Missie en Visie Stichting Sun

SUN is een organisatie die zich richt op ondernemingen die zich inzetten voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze ondernemingen hebben als uitdrukkelijk uitgangspunt het scheppen van arbeid- en opleidingsplaatsen voor deze medewerkers. Het gaat hier om medewerkers zoals bedoeld in de statuten van de Stichting Broodnodig. Stichting Sun stelt zichzelf de verplichting gebruik te maken van de diensten van het personeel en medewerkers van Stichting Broodnodig.

Missie en Visie Stichting Broodnodig

Stichting Broodnodig is erop gericht praktijkopleidingen te verzorgen voor mensen met een beperking en die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Hiervoor zijn specifieke methodieken ontwikkeld en worden opleidingen en werkervaringstrajecten geprofessionaliseerd. Stichting Broodnodig biedt in samenwerking met het praktijkonderwijs de mogelijkheid om een bijzonder scholingstraject te volgen dat resulteert in een regulier diploma horeca assistent MBO niveau 1. De opleiding is voor de mensen de basis door te stromen naar een hogere trede op de participatieladder. De hoogste trede op de participatieladder is een reguliere betaalde baan.

Met haar activiteiten levert de Stichting Broodnodig een grote bijdrage in het kader van S(ocial) R(eturn) O(n) I(nvestment). De kansen van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt worden vergroot. Hoewel re-integratie niet tot de hoofddoelstellingen van de Stichting Broodnodig behoort worden mensen die de opleiding met goed gevolg hebben afgesloten zo mogelijk geplaatst in dienstverbanden bij andere instellingen.